Minden idők legjobb filmjei

Top 100

(A filmek rövig kommentálását folyamatosan teszem közzé.)
(Utolsó frissítés: 2010. 10. 16.)

Top 1-50 | 51-100 | + 1000 Filmajánló

1-10.

kép Babette lakomája (Babettes gaestebud, Babette's Feast, 1987) - dán filmdráma.
Rendezte: Gabriel Axel
Szereplők: Stéphane Audran, Jean-Philippe Lafont, Gudmar Wivesson
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

A film megtévesztően egyszerű története mögött valamiképpen a vallás és az élet példázata van. A film narrátora mutatja be nekünk a két öregedő testvérpárt, akik egy éppen elhunyt dániai protestáns lelkész leányai. Nevük Martina (Birgitte Federspiel) és Philippa (Bodil Kjer) - "Martin Luther és barátja, Philip Melanchton után".
A Babette lakomáját több szempontból is vallásos filmnek nevezhetjük, de lényegében véve főként egy ünnep: a szív, az érzékek, és mindenekelőtt a lélek ünnepe. Ugyanakkor valóban sok étel-témájú filmtől eltérően (mint pl. a Szeress Mexikóban; vagy a Tortilla leves) nem az élvhajhászásról vagy az érzékekről szóló történet. A film érzékeny, mulatságos, optimista és alapvetően vidám; viszont van benne egy visszafojtott, csaknem aszketikus tulajdonság is, különösen az első felében. Még a tetőpontra érő lakomán se omlik össze egy epikureusi kicsapongásba vagy "ételpornográfiába". Ugyanis az emelkedettség, és nem a puszta kielégülés Babette lakomájának a célja.
(Filmismertető)
   
 Máté evangéliuma (Il Vangelo Secondo Matteo, 1964) - francia, olasz film.
Rendezte: Pier Paolo Pasolini.
Szereplők: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante, Mario Socrate
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

Pier Paolo Pasolini ateista volt, ráadásul marxista, és ezt a filmjét is rendszerint ős-marxista allegóriaként szokták értelmezni. Mégis Pasolini sokkal inkább volt költő, és a szent és az isteni fogalma hatalmas vonzerőt jelentett számára, ezzel szemben az oly gyakori vallásos babonaság taszította. 1962-ben Assisibe ment, ahova XXIII. János hívta párbeszédre a nem keresztény művészeket. Ezalatt az idő alatt olvasta el az evangéliumokat, "elejétől a végéig, mint egy regényt", és később azt nyilatkozta erről, hogy Jézus története "a legmagasztosabb dolog, amit csak az ember elolvashat".
Ennek a tapasztalatnak az eredményeképp kezdett Pasolini foglalkozni azzal a gondolattal, hogy közvetlenül az egyik evangéliumból - forgatókönyv és a szöveg átszerkesztése nélkül - filmre viszi Krisztus életét. Miután befejezte a Máté evangéliumát, azt "XXIII. János kedvesen boldog, familiáris emlékezetének" ajánlotta.

   
 Egy ember az örökkévalóságnak (A Man For All Seasons, 1966) - brit történelmi dráma.
Rendezte: Fred Zinnemann
Szereplők: Paul Scofield, Wendy Hiller, Leo McKern, Robert Shaw, Orson Welles
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

A meggyőződés hajthatatlansága, a bölcsesség és ész ragyogása: Fred Zinnemann kifogástalan filmje azt kutatja, hogy mi az, ami meghatározza az embert, vagy, hogy a lényegileg meghatározatlan emberből mi hiányzik, amit nem lehet csak úgy megvásárolni, vagy kikényszeríteni. A sikeres, finom modorú, társaságkedvelő, elképesztően tehetséges és kiművelt Mórus Tamás korának ünnepeltje volt. Aztán karrierjének csúcspontján ez a ragyogóan kiegyensúlyozott ember váratlanul visszavonul a közszereplésektől, lemond háznépéről és javadalmairól, és végsősoron engedi, hogy letartóztassák, börtönbe zárják, majd végül, hogy kivégezzék. Mindezt azért, mert - katolikus hitéhez hűen - nem adta hozzájárulását eskü alatt VIII. Henrik angol királynak egy kikövetelt címhez, hogy ő az "Angliai Egyház legfőbb feje", s nem fogadta el Henrik Boleyn Annával kötött házasságát, miután elvált Katalintól.
Egy ilyen sokba kerülő meggyőződés teljesen idegen a mi korunkban, amikor a hatalom vagy a hírnév elérése és megtartása önmagától értetődő, és önmagunk megtalálásának képessége alapvetően egy puszta túlélési jártasság. Ma már nem várjuk el egy briliáns és karizmatikus ügyvédtől sem, hogy áldozza fel karrierjét, keresetét, vagyonát, szabadságát és végül életét, ha megvádolják valamivel és bíróság elé állítják.
Robert Bolt saját színdarabjából remekül átdolgozott forgatókönyve elviselhetetlenül intelligens, mélységesen megrendítő, mely csak úgy zeng a szóbeli szépségtől és kecsességtől. Paul Scofield, aki a film készítése előtt pár évvel a színdarab főszereplője is volt, egy keresetlenül gazdag és sokoldalú előadást nyújt mint Mórus Szent Tamás, mint szent és mint mártír, mint az az ember, akinek határozott hallgatása erőteljesebben hatott mint bármely szó, és mint aki még erőteljesebben szólalt meg, amikor megtörte ezt a csendet.
   
 Tízparancsolat (Dekalog, 1988) - lengyel dráma.
Rendezte: Krzysztof Kieslowski
A | **** | +3| Felnőtteknek.

"Mi az élet igazi értelme?" Teszi fel a kérdést a lengyel rendező, Krzysztof Kieslowski. "Reggel miért kelünk fel? Erre nem ad választ a politika." A Tízparancsolat, Kieslowski tíz, egyórás filmjének rendkívüli és kihívó kollekciója, melyet a lengyel televízió számára készített a Szovjetunió alkonyán, sem ad választ Kieslowski kérdéseire. De ezeket a kérdéseket olyan fülbe motoszkálóan és olyan komolyan teszi fel, ahogy talán egyetlen filmes próbálkozás sem az utóbbi negyed évszázadban.
A tízparancsolatot nehéz megtartani, és a Tízparancsolatot sem könnyű megnézni. Bár a tíz epizód erkölcsi kérdéseket vizsgál, de ezeket a modern, többnyire vallástalan városlakók zűrzavaros, néha rendellenes életkörülményei között teszi. Kieslowski soha nem prédikál, és még ritkábban szándékozik nyíltan megvilágítani a jó és a rossz közötti határvonalakat, de az uralkodó hangulat sötét és lehangoló, valami olyan általános érzetet kelt, hogy elkerülhetetlenül eltévedtünk. Mint az Ószövetség számos története, a Tízparancsolat is az emberi elbukás krónikája.
A tíz epizód egy közös pont mentén van összekapcsolva, egy varsói többemeletes lakótelep, ahol az összes szereplő él (egy kezdeti megalapozó felvétel mintha Bábel tornyára utalna), valamint a szereplők véletlenszerű átfedése az egyik epizódból a másikba. Van egy enigmatikus, csendes megfigyelő is, akinek jelenléte csaknem az összes epizódban valamiféle szimbolikus szerepet sugall. Ezt a megfigyelőt különféleképpen azonosították vagy Istennel, vagy az igazsággal, vagy a lelkiismerettel; Kieslowski agnosztikus kommentárja az volt, hogy "Nem tudom, hogy ki ő", de hozzátette: "De nincs igazán megelégedve velünk.".

   
 A passió (The Passion of the Christ, 2004) - amerikai történelmi filmdráma.
Rendezte: Mel Gibson
Szereplők: James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Hristo Naumov Shopov, Francesco DeVito
A+ | **** | +4| Kamaszkortól*.

A Passió fő cselekménye abból áll, hogy egy embert iszonyatosan vernek, megnyomorítanak, kínoznak, és végül kivégeznek. A film nézése nagyon kellemetlen - olyannyira, hogy néhány kritikus botrányosnak, sőt, szadistának nevezte, azt állítva, hogy az erőszakot fetisizálja.
Más kritikusok, beleértve néhány keresztényt is, még tovább mennek azzal, hogy nem egyedül Gibsont, hanem a keresztény vallásosság bizonyos formáit vádolják a vér és a halál morbid megszállottságával.
Azonban ez nem egyedülálló eset a hívő világban. Nem Gibson filmje az első a keresztény művészet alkotásai közül, amelyet túlzott morbiditással vádolnak meg. Hasonló vádakat fogalmazhatnak meg vallásos gyakorlatok ellen is, mint pl. a keresztúti ájtatosság, és a rózsafüzér fájdalmas titkai ellen, amelyek Krisztus szenvedésének és halálának részleteit szemlélik. Sőt, Nagypéntek hagyományát, vagy egy egyszerű kereszt kirakását is gyanúval vagy ellenséges érzülettel nézhetné valaki, mind a hívő, mind a hitetlen táborban.
A morbiditás vádjának legextrémebb formái már a kereszténység kezdeteinél megtalálhatók. A kereszténység legkíméletlenebb kritikusai "a halál vallásának" nevezték azt. Világos, hogy néhány pontnál az ilyen ellenvetéseket úgy kell tekintenünk, mint amit a Szentírás a "kereszt botrányának" nevezett. A kereszt maga az Isten alkotta ember igazi szenvedése és haláltusája, és ily módon a keresztények erre az eseményre válaszoltak hitükben és istentiszteletükben, és ez áll a vallási és vallásellenes vita hátterében eme különleges film brutalitása kapcsán is.
(Filmismertető)

   
 Szent Johanna - Jeanne D'Arc (La Passion de Jeanne d'Arc, 1928) - francia némafilm.
Rendezte: Carl Theodor Dreyer.
Szereplők: Maria Falconetti, Eugéne Silvain, Antonin Artaud
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

A Szent Johanna a megpróbáltatás órájában ad bepillantást egy szent lelkébe. A film több mint dráma, több mint életrajz, s több mint hiteles dokumentum: a film egy lelki portré, csaknem misztikus portré egy krisztusi lélekről, aki részesült Krisztus szenvedésében. Ennek a portrénak a szívében Maria Falconetti vissza-visszatérő arca áll, és az Orleans-i Szűz transzcendens megidézését a filmtörténet legnagyszerűbb alakításának is szokták nevezni. Ez a visszatérő arc egy kísérteties arc: egy arc, amelyet beárnyékolnak a víziók, s melyen visszatükröződik a félelem és a halál. A szétőrlő fáradtság, a látomások okozta eksztázis, a paraszti báj, és a leplezetlen rémület festi át ezeket a vonásokat.
Dreyer nem egyszerűen rekonstruálja a jeleneteket Johanna peréből, hanem lényegében újjáteremti őket. Az autentikusság végett a forgatás kronologikusan halad előre, a szóváltások Johanna és beszélgetőtársai között közvetlenül perének történelmi feljegyzéseiből származnak, és a kosztümök és kellékek is a 14. századi festményeken alapulnak.
Johanna legjobb mondatait is hűségesen adja vissza a film, kezdve a Szent Mihály arkangyal megjelenéseivel kapcsolatos kérdésekre adott lefegyverző válaszaitól, a nagyszerű feleletéig, amit arra a kérdésre adott, hogy a kegyelem állapotában van-e vagy sem: "Ha abban vagyok, bárcsak Isten megtartana benne! Ha nem, bárcsak Isten visszavezérelne bele!" Ebben a filmben Johanna újra a vádlók elé áll, és hosszú hallgatásai és egyszerű válaszai továbbra is megszégyenítik és zavarba hozzák őket.
   
 Andrej Rubljov (1969) - szovjet történelmi dráma.
Rendezte: Andrej Tarkovszkij
Szereplők:Anatolij Szolonyicin, Nyikolaj Szergejev, Nyikolaj Burljajev.
A+ | **** | +4| Kamaszkortól ajánlott*.

A keresztény keleten az ikonokat néha úgy írják le, mint amelyek "a mennybe nyíló ablakok". Még ha földi jeleneteket is ábrázolnak, a stilizált megközelítésük a transzcendens valóságokat idézik meg. Egy ilyen művészeti transzcendencia látható ebben a fantasztikus orosz rendezésben, mely a XV. századi nagy ikonfestő szerzetesről szól, aki akkor is ragaszkodott a vallásos festészethez, amikor kora társadalma éppen a szétzüllés és a kegyetlen zűrzavar idejét élte. Andrej Tarkovszkij brilliánsan tárja szemünk elé a művész és az istenfélő ember történetét, hogy hogyan keresi a természetfelettit a tatár invázió barbársága és az orosz nemesség érzéketlen brutalitása között. A fekete-fehér képek, a szándékosan lassú menet, a komoly, sőt kegyetlen végkifejlet miatt az jut eszünkbe, hogy Ingmar Bergman Hetedik pecsét című filmjének orosz változatát látjuk. Azonban míg a bergmani hitetlen karakterek elszigetelődnek az értelmi és a kegyelmi forrásoktól, és a végső választ egyedül a halálban látják, addig a megtért ortodox Tarkovszkij figyelembe veszi a közösséget, a bűnbánatot, a hitet és a megváltást.
Mi a válasz Theophanész cinizmusára, a testi naturalizmusra, a tatárok brutalitására? Nem valami idea; semmi olyan, amit szavakkal ki lehetne fejezni. Ez valami olyasmi, amit csak megsejteni lehet egy homályos üvegen, vagy egy mennybe nyíló ablakon keresztül. A művészet "vallási tapasztalatként" való elgondolását sokszor túl szabadon hajlítgatják. Tarkovszkij az egyike annak a maroknyi rendezőnek, akiknek ez az eszménye nem egy olcsó vagy megszentségtelenített metafora, hanem a szószerinti igazság.

 

 A misszió (The Mission, 1986) - brit dráma.
Rendezte: Roland Joffé
Szereplők: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally
A- | ***1/2 | +4| Kamaszkortól*.

A misszió egy nehéz, de gyönyörű film. A felejthetetlen nyitó képsoroktól a néma dél-amerikai bennszülöttek és az ugyancsak néma jezsuiták vértanúságának megdöbbentő lefestéséig, a film éles és sajgó ábrázolásokkal és képekkel suhan végig a szemünk előtt. A dráma szétszórtnak tűnik, egy nyilvánvaló középpont nélkül, sőt egy nyilvánvaló főhős nélkül. A három kulcsszereplőből kiválogathatjuk a legkiválóbbat, a legkorruptabbat és a legtragikusabbat. De a film nem egyértelműen az ő történetükről szól. A misszió egy gazdag jelentésű, kihívó film, mely a lélek és a test, az ideiglenes és az örök dolgok mélyét kutatja, valamint e négy téma kapcsolatait. Nem mondhatjuk, hogy tökéletesen nyúl a témához, de a kétségbeesés, a bűnbánat és a megváltás olyan képsorait tartalmazza, melyeket nem tud elfelejteni az ember.

   
 Tűzszekerek (Chariots of Fire, 1981) - brit életrajzi film.
Rendezte: Hugh Hudson
Szereplők: Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nick Farrell.
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül*.

A Tűzszekerek a két brit olimpikon, Harold Abrahams és Eric Liddell igaz történetén alapul. A film, amint bemutatja e két atléta életét, túllép az életrajzi és a sportfilmek korlátjain. Abrahams zsidóként az elismerésért, az elfogadásért és a megmaradásért harcol, míg Liddel világi szenvedélye (a futás) és keresztény hite összebékítéséért, miközben állandóan azokkal a nagy kérdésekkel szembesülünk, hogy mit is jelent az önazonosság, a nemzeti öntudat, és a lelki identitás.
A filmben a két egymástól különböző motiváció (az Ó- illetve az Újszövetség) által tüzelt futó jelentős kontrasztját a rendező mégsem játssza ki egymás ellen, sőt Isten is úgy döntött, hogy nem kell megmérkőzniük egymással. Így végül is mindketten elérhették céljukat.

   
 Egy falusi plébános naplója (Le Journal d'un cure de campagne, 1950) - francia dráma.
Rendezte: Robert Bresson
Szereplők: Claude Laydu, Nicole Ladmiral, Jean Riveyre.
írta: Georges Bernanos.
A+ | **** | +4| Kamaszkortól.

"Nehézkes"? Igen. "Lassú"? Valóban. De Robert Bresson 1951-es filmje vitathatatlanul a legnagyszerűbb klasszikus filmek egyike. Bresson, aki  Francois Truffaut szerint az a francia filmnek, mint Mozart a német zenének, ezen filmje talán a legjobb kezdeti lépés ahhoz, hogy beléphessünk az ő egyedülálló stílusának világába, hogy megfelelően méltányolhassuk őt.
A történet egyszerű. Egy érzékeny és súlyosan beteg fiatal pap (Claude Laylu, egy amatőr színész) egy lelki válságban lévő vidéki plébániára érkezik. A tapasztalatlanságában könnyen sebezhető ember egy közönyös, sőt sokszor nyíltan gúnyolódó közeggel találkozik szembe. Az idősebb, tapasztaltabb pap egy szomszéd plébániáról is azt a gyakorlatias és cinikus tanácsot adja neki, hogy "Tarts rendet egész nap, jól tudva, hogy holnap úgyis a rendetlenség fog győzni." és ő megfogadja ezt a tanácsot: mindenki utálja, de végzi a dolgát ártatlan egyszerűségével, és missziós lelkülettel. Sikertörténet helyett csak apró sikerek, és a vég a csendes és magányos halál. Úgy tűnik, a tanítványoknak sem megy jobban, mint mesterüknek. Egy nehéz és fáradtságos út a sötét és embertelen vidéken.

11-20.

 A csodatevő (Miracle Maker, 2000) - orosz-walesi családi animációs bábfilm.
Rendezte: Derek W. Hayes, Sztanyiszlav Szokolov.
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül*.

A csodatevőben a film készítői maguk is egy kisebb csodát műveltek: az evangéliumi történetnek, Krisztus életének és szenvedésének egy egyszerű és szerény elismétlését nyújtják gyermekeknek és felnőtteknek, amely mégis több, mint a mai evangélium elbeszélések lecsupaszított történetfüzérei. S teszik ezt mindenféle cikornyák és különféle kitalációk nélkül, mindenféle egyéni "magyarázat" vagy szerkesztői fonálszövés nélkül, a szórakoztatás vagy az izgalom kedvéért átdolgozott történetek nélkül.
Annyira lényegre törő és egyenes, hogy gyakorlatilag forradalmi lett. Úgy filmre vinni egy történetet, ahogy az meg is van írva, alapjában véve manapság már egy elvetett művészet. Bizonyos módon érthető is, hogy miért; a mesemondók magától értetődően vonzódnak saját témáikhoz, s úgy érzik, hogy valami kreatív módon is hozzá kell járulniuk; valami különleges szemponttal vagy meglátással. A csodatevő készítői azonban ennél alázatosabbak voltak.
   
 A szó (Ige) (Ordet, 1954) - dán filmdráma.
Rendezte: Carl Theodor Dreyer.
Szereplők: Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben Lerdorff-Rye, Cay Kristiansen.
A+ | **** | +4| Kamaszkortól*.

Mit jelent vajójában az Ige? Miről szól valójában Carl Dreyer komor és nehéz mesterműve, amit egy lutheránus lelkész, Kaj Munk színműve alapján készített? A hitről, persze. Erről beszélnek állandóan a szereplők, a saját hitükről és a másik emberéről. De tényleg erről beszélnek? Az összes párbeszédből kiérződik a pózolás és a tettetés, az, hogy a szereplők nem mondanak el mindent. Sok vallásos érvelés és vita van a filmben, azonban mégis, a valódi kérdések és érvek a karakterek viselkedése mögött keresendőek, különösen a nyitottság, és a nyitottság hiánya mások felé, de kiváltképpen a Más felé. Nehéz, kihívó és félelmetes téma.
   
 Az élet csodaszép (It's a Wonderful Life, 1946) - amerikai családi vígjáték, dráma.
Rendezte: Frank Capra
Szereplők: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell
A+ | **** | +3| Korhatár nélkül*.

Frank Capra örökzöld karácsonyi klasszikusáról sokaknak csak valami közhelyszerű üzenet jut az eszükbe. "Senki sem születik kudarcra." "Senki sem szegény, akinek barátai vannak." stb. Csakhogy a film népszerű megítélése, miszerint ez egy szentimentális, giccses, "Capra-limonádé", egy csalóka kép. Ugyanis a film sokkal inkább az önfeláldozás, a kétségbeesés, a boldogság és az "amerikai álom" törékenységének sötét témáival és még ridegebb tanulságaival foglalkozik.
Hasonlóan egy másik népszerű karácsonyi történethez, Dickens Karácsonyi énekéhez, Az élet csodaszép némileg egy szívtelen gazdag és egy szimpatikus, kevésbé tehetős családos ember nyomasztó kapcsolatáról szól, mely aztán a természetfeletti beavatkozását és a valóság egy alternatív vízióját eredményezi. De míg A karácsonyi ének Scrooge megtéréséről szól, addig itt Az élet csodaszép Bob Cratchittjának, George Bailey-nek (Jimmy Stewart) a megtéréséről, hősies erényeiről, következetesen önzetlen választásairól, lelkének sötét éjjeléről, és végső igazolásáról van szó.
Mint annyi sok karácsonyi film, Az élet csodaszép is alig foglalkozik a Karácsony valódi jelentésével, eltekintve Szent József egyszeri feltűnésétől a mennyben. A film ráadásul még azt a népszerű vallásos téveszmét is fenntartja, miszerint az emberek "angyalokká" válnak haláluk után. Ennek ellenére a film miliője sokkal felismerhetőbben vallásos, mint A karácsonyi ének és a legtöbb magafajta társa. A történet azzal indul, hogy férfiak és nők felajánlják imáikat mindenütt a városban George Bailey-ért. És bár maga George megvallja Istennek a legsötétebb óráján, hogy ő "nem egy imádkozós ember", mégis amit a maga módján tesz, az a karácsonyi történet visszatükrözése: a szeretetet kivételével kiüresíti magát, s szegénnyé válik az emberei, Bedford Falls polgárai kedvéért.

   
 Schindler listája (Schindler's List, 1993) - amerikai történelmi életrajzi dráma.
Rendezte: Steven Spielberg
Szereplők: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle.
A+ | **** | +3| Felnőtteknek*.

A fekete-fehér felvételek és a kézi kamerák használata közvetlenül és hatásosan járulnak hozzá Steven Spielberg mesterművéhez, mely a  haszonleső német üzletember, Oskar Schindler (Liam Neeson) történetéről szól, akinek vállalkozása váratlan irányt vesz, amikor gyárát arra kezdi el felhasználni, hogy megmentse a lengyel zsidókat attól, hogy Auschwitzba deportálják őket.
Ahogy egy évtizeddel korábban A cápában is tette, Spielberg úgy jut túl az emberek védelmi vonalain, hogy csak sugall, semmint egyszerűen bemutat: tudja jól, hogy mennyivel borzalmasabb hatású a cipők és más személyes holmik halma, amikre tulajdonosaiknak már nem lesz többé szükségük, mint a holttestek halmai. Hogy ahhoz, hogy életszerűbben érthessük meg azt az émelyítő érzést, hogy nem tudhatjuk, mikor kell szembenéznünk a gázkamrákkal, még csak meg se kell említeni őket. És hogy a leghátborzongatóbb momentumok egyikéhez sem kell több, mint egy kisgyerek durva gesztusa.
Spielberg engesztelhetetlenül megérezteti velünk a magunkhoz hasonló emberek kilátásainak összedőlését: a középosztálybeli krakkói családok, akik eleinte attól a méltánytalanságtól és kényelmetlenségtől is elborzadnak, hogy elkülönített lakásokba terelik őket - míg csak fel nem fedezik, hogy mindegyik lakást egy csomó más emberrel is meg kell osztaniuk. Aztán Ralph Fiennes-nek az a megrázó szerepe, hogy a haláltábor parancsnokaként megbízatását lőgyakorlatként használja fel, valamint Spielberg remek színkezelése - egy élénkpiros gyerekkabát - mind gyötrő fókuszba helyezi a tragédia borzalmasságát.
A holokauszt a modern világban a színtiszta gonoszság legmaradandóbb ikonja, de a Schindler listája mégis vette a bátorságot ahhoz, hogy az istentelenség, a borzalom és az erkölcsi ellentmondások ezen történetében találjon valami "abszolút jót". Schindler egy beképzelt hadimilliomos és szoknyák után futó házasságtörő, aki semmiképpen sem az erények mintaképe, készít egy listát, mely "az élet listája" lett.

   
 Róma nyílt város (Roma Citta Aperta, Open City, 1945) - olasz háborús film.
Rendezte: Roberto Rossellini
Szereplők: Aldo Fabrizi, Vito Annichiarico, Anna Magnani
A+ | **** | +2| Kamaszkortól.

Rosselini filmje, miközben bemutatja a gonosz perzselő képeit a nácik rasszista rémuralmában, az emberi szolidaritás összekötő kapcsait ünnepli a hétköznapi emberek, kommunisták, katolikus papok, sőt gyermekek között, melyek a német elnyomás során létrejött titkos ellenállás során kötődnek.
Rosselini egyáltalán nem volt hívő katolikus, ám katolikus öröksége mégis lényeges tényezővé vált műveiben (A legnyilvánvalóbb példa erre Szent Ferenc, Isten követe és A messsiás). A Róma, nyílt város szintén figyelemre méltó a katolikus miliője miatt. A film elején egy fiú azt mondja papjának, Don Pietronak, hogy nincs ideje a katekizmusra a háború miatt. Roberto Rosselini lényegében ezt az állítást cáfolja meg a film többi részében. A hősies pap, Don Pietro (Aldo Fabrizi) karaktere igazi filmes ritkaságnak számít: egy egyházi személy hiteles lelki meggyőződéssel csakúgy, mint valódi törődéssel a körülötte élő emberek iránt.

   
 A fiú (Le Fils, 2002) - francia, belga dráma.
Rendezte: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.
Szereplők: Olivier Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupart
A+ | **** | +4| Kamaszkortól*.

Mit jelent a megbocsátás? Talán könnyebb megmondani, hogy mit nem. Megbocsátani nem azt jelenti, hogy szemet hunyunk a bűn felett, vagy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi; azt sem feltétlen jelenti, hogy megbízunk a bűnösben, vagy, hogy elengedjük a büntetését. De nem is valami kegyes szavakat és lágy érzéseket jelent. A film megpróbál választ adni erre, és ez sikerül is.
Olivier Gourmet egy hétköznapi embert játszik, aki overallban és vastag szemüvegben tanítja a fiatal fiúkat, hogy hogyan kell lemérni, levágni és összerakni az egyszerű, de szilárd dolgokat. Követve Olivier megszokott rutinjait, a rendezők elkezdik felfedni, hogy mi a fontos az ő számára: a pontosság, a művészi kivitel, a tökéletesítés folyamata, a fegyelem és a jóindulat. A mindennapi életének ezen leghozzátartozóbb elemei aztán lassan elkezdenek metaforikus jelentőségűvé válni. Amikor Olivier gondosan betanítja a fiúkat a precizitás jelentőségére, hogy "pontosan úgy" kell levágni a dolgokat, hogy a vonalaknak egyeneseknek kell lenniük, akkor az ő életükről beszél. Amikor a nehéz gerendákat cipeli a műhely körül, akkor ez a kép az erkölcsi felelősség hordozásának kemény munkáját mutatja, sőt, hogy másvalaki keresztjét is meg kell fogni és hordani.
Még ha a rendezők azt is bizonygatták, hogy szereplőknek nincsenek vallásos affinitásai, Olivier választásai világosan egy passiójátékot mutatnak be.
A Dardenne fivérek nem könnyű filmet csinálnak, nem szórakoztatni akarnak, és az üzenet katartikus hatása csak egy kis idő után fog érződni, és ekkor kell még egyszer megnézni...
   
 Szent Ferenc, Isten követe (Francesco, giullare di Dio, 1950) - olasz filmdráma.
Rendezte: Roberto Rossellini.
Szereplők: Nazario Gerardi testvér, Aldo Fabrizi, Arabella Lemaitre.
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

A olasz neorealista alapelvhez hűen, Roberto Rossellini amatőr színészeket keresett filmjéhez, akiket egy római ferences monostorban talált meg, hogy eljátsszák Szent Ferencet és követőit ebben az elbűvölő filmes meditációban. Az olasz cím (Ferenc, Isten udvari bolondja) ellenére az udvari bolondok inkább Ferenc követői, különösen Juniper testvér, akik megpróbálják követni mesterük lábnyomait - de emellett vidámak és szabadok, és még a materialista modern emberek is felismerhetnek ebben valamit, ami hiányzik a mi deszakralizált korunkból.
Mindazonáltal Rosselini nem elégíti ki az érzékeny kortárs igényeket azáltal, hogy Ferencet egy különc szabad szellemként, amolyan középkori hippiként alkotja újra, mint azt Zeffirelli Napfivér, Holdnővér című filmjében láthatjuk. Ferenc itt kihívásként áll a modern hallgatóság elé, hiszen az ő gyermeki lelkében összeolvad a szigorú vallási kötelezettségek iránti ragaszkodás és az evangelizáló buzgóság.
Az epizódszerű film nem kísérli meg feltárni Ferenc korai életét és megtérését, vagy stigmáinak elnyerését és halálát. Ehelyett a film Rossellini szavai szerint arra fókuszál, ami "a ferences tapasztalat derűs oldala, a játékosság, a "tökéletes öröm", a szabadság, amit a lélek a szegénységben talál meg, és az anyagias dolgok iránti abszolút közönyben". Rossellini fáradozásainak gyümölcse egy gyönyörűen egyszerű kis film, ami ugyanannyira az emberi lélek kíváncsiságának eredménye, mellyel magát a filmet készítették, mint a lelki örökségé, ami transzcendentálja a témát.

   
 Ments meg, Uram! (Dead Man Walking, 1995) - amerikai dráma.
Rendezte: Tim Robbins
Szereplők: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky
A | **** | +3| Felnőtteknek*.

Robbins vakmerően mutatja be a halálbüntetés kérdését. Nem akarja érzelmileg befolyásolni a nézőket egy ártatlanul elítélt ember történetével, hanem a legrosszabb forgatókönyvet veszi elő: Egy hatalmas, igaz történetet választ filmjének alapjául egy louisianai nővérről, aki lelki vigaszt ajánl fel egy hajthatatlan, és visszataszító gyilkosnak, akit két tinédzser megerőszakolása és meggyilkolása miatt ítéltek halálra. Aki emellett rasszista közhelyeket mondogat, nem azért, mintha hinne benne, hanem azért, mert ez botrányos, gyűlöletes és antiszociális, és, hogy többek között ezzel is megalázza annak az egyetlen embernek a megszentelt tisztaságát, aki a segítségére jön.
Ugyanez a helyzet az áldozatok szüleivel is. Nem bosszúszomjas szörnyetegek, hanem csak megpróbálják enyhíteni valós fájdalmukat a nagy veszteség miatt, és valóban értetlenül állnak a nővér könyörületessége előtt.
Még a figyelmünket sem téríti el a kettős gyilkosság szörnyűségéről. Amikor már-már rokonszenvvel figyeljük a bűnöst, a rendező újból a szemünk elé állítja a megtörtént kegyetlenséget.
A rendező nemcsak rádöbbenti a nézőket, hogy milyen erkölcsi és szociális szándékokat is szolgál a halálbüntetés, hanem a film végére az is kicsendül az áldozatok és a gyilkos szenvedésének párhuzamával, hogy közéjük a szemet-szemért elven egyenlőséget lehet tenni.

   
 A rakparton (On the Waterfront, 1954) - amerikai dráma.
Rendezte: Elia Kazan
Szereplők: Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb
A | **** | +3| Kamaszkortól.

Elia Kazan klasszikus és vitatott filmjét nevezhetnénk úgy is, mint "A magam útját járom gondolatokkal telve". Megfigyelhető, hogy milyen sok világi tabu végződik ott, hogy puszta eszközzé válik egy romlott status quo védelmére. Ne szólj bele a nagyok dolgába, csak magaddal törődj, az Egyház maradjon a lelkek megmentésénél. Leo McCarey szentimentális filmje, A magam útját járom! Bing Crosby nyájas, zongorázgató papjával a vallásos Hollywood egy egész korszakát idézi fel, amikor is papok és apácák mind bájosak, nemes lelkűek voltak, akik egyaránt törődnek a lelki dolgokkal és olyan világi ügyekkel, mint megmenteni vagy felépíteni egy templomot, egy iskolát vagy egy kórházat, vagy helyes útra téríteni néhány fiatalt, vagy ilyesmiket. A lényeg, hogy ne származzon belőle vita, ne sértsen meg senkit, ne keveredjenek konfliktusokba.
A rakparton, a New York-i rakpart bűnözővilágának leírásán és a jezsuita John M. Corridan atya igaz történetén alapul, amelyben végre találkozott Holywoodban is a vallás és egy társadalmi megmozdulás. A cigarettázó, italozgató atya nem csak a dolgos kikötőmunkások felett uralkodó maffiavezérek aljasságával és erőszakos taktikáival száll szembe, hanem nagyjából azt tette, amit II. János Pál is tett később a szovjet gépezettel a kommunista Lengyelországban: felhasználva a hitet és a társadalmi struktúrákat, szolidaritást épített ki a munkások között, és felhatalmazta őket az ellenállásra elnyomóikkal szemben.
A nagy "kikötői beszédében" Barry atya a rakpart erkölcsi problémáit krisztológiai fénybe helyezi: "Egyesek azt hiszik, hogy a keresztrefeszítés csak a Kálvárián volt. Lássunk világosan! ... Valahányszor a maffia nyomást gyakorol egy jó emberre... az keresztrefeszítés... Amíg nem hiszitek, hogy Krisztus a kikötőben is veletek van, ki vagytok téve az újabb kísértésnek! ... De Krisztus mindig veletek van... és veletek mondja: "Ha a gyengébbet bántjátok, engem bántatok.""

   
 Bernadette (The Song of Bernadette, 1943) - amerikai életrajzi, családi film.
Rendezte: Henry King
Szereplők: Jennifer Jones, Charles Bickford, Vincent Price
A+ | ***1/2 | +4| Korhatár nélkül.

A zsidó író, Franz Werfel történelmi regénye alapján, Henry King gyönyörűen elkészített filmje magasan kiemelkedik Hollywood aranykorszakának legvallásosabb filmjei közül is. Werfel azalatt ismerte meg Soubirous Bernadett történetét - az írástudatlan tizenéves lányét, aki 1858-ban azt állította, hogy egy gyönyörű hölgy jelent meg neki, aki később a Szent Szűzként azonosította magát -, mialatt Lourdes-ban katolikus házaknál bujkált a Gestapo elől, és megfogadta Istennek, hogy ír egy könyvet róla, ha sikerül Amerikába szöknie. Mindkettő sikerült.
A lourdes-i látomások és gyógyulások megregényesített leírása helyet hagy a kettős értelmezésnek: nem kísérli meg elfogadtatni vagy eloszlatni a helyi vikárius ismételt (és látszólag ésszerű) kételyeit az "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás" kifejezésben; és az első beszámolt gyógyulás sem tudományosan meggyőző (bár ezt követik meggyőzőbbek is). Az egyházi hivatalnokok kulcsfiguráitól kezdve Bernadette szüleinek viselkedéséig úgy mutatje be unszimpatikusnak őket, hogy közben nem veszítjük el az irántuk érzett szimpátiánkat se.
A viszonylag érzelgésektől mentes rendezés az értelmezés finom árnyalataival és az apró nüanszokkal úgy teszi természetfelettivé és máriássá a filmet, hogy kétségtelenül még a nem katolikus és a nem keresztény közönséget is megindítja. A film fennköltségét tovább emeli Jennifer Jones tündöklő előadása és az Oscar-díjas operatőri és látványtervezői munka, valamint a díszlettervezés, mely a 19. századi francia vidéki miliőt sokkal meggyőzőbbé teszi mint a tipikus hollywoodi darabok.

21-30.

 Vétlen Balthazár (Au hasard Balthazar, 1966) - francia dráma.
Rendezte: Robert Bresson
Szereplők: Jean-Claude Guilbert, François Lafarge, Walter Green, Anne Wiazemsky
A | **** | +3| Kamaszkortól.

A kemény stílussal, ami gyakran távol tartja a kezdő filmnézőket, Bresson elkerüli a szokásos érzelmi hangulatot, amit egy filmtől el szoktunk várni. Rendezése azáltal válik hatékonnyá, hogy vonakodik az egyik pillanatot jobban kihangsúlyozni a másiknál. Arra kényszerülünk így, hogy minden figyelmünket a filmre szegezzük, s hogy a saját végkövetkeztetésünket vonjuk le arról, hogy mely szavak és gesztusok voltak fontosak. Azonban a filmkockák nagyon is megfontoltak. Azt akarják, hogy élvezzük és felértékeljük a látszólag hétköznapi részletek és szóváltások rendkívüli horderejét.
A Vétlen Baltazárban a rendező egy szamarat állít a figyelem középpontjába, egy állatot, aki természetszerűen olvad a háttérbe. Amikor Baltazár felemeli a hangját, a szamárbőgése visszataszítóan hat a nyitó zene alatt, ami annyira rikácsoló, hogy a nézők hangos röhögésnek vélhetik. Baltazár amolyan "szent együgyű", aki nem tud beszélni (hála az égnek), hogy valami sajátos meglátást adjon helyzetéről. A film legnagyobb részében csendben van, nyugodtan megteszi azt, amit kérnek tőle a különféle gazdák és idegenek, elfogadva türelemmel a bántalmakat, a rossz bánásmódot, elvégzi a kemény munkákat, és úgy éli az életét, hogy közben csak nagyon kevés méltánylást vagy jutalmat kap mindezért. De akárhova megy - a fiatal Marie édeni kertjéből kezdve, egy kegyetlen gazda általi gyötrelmeken át az utazó cirkusz megaláztatásáig - az alázatos, engedelmes viselkedése olyan fénnyel ragyog, hogy megvilágítja mindazok természetét, akik csak a közelébe mennek.
Bresson tudta, hogy ezt az állatot választva fogja tudni megfogni a nézők lelkiismeretét. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez az alázatos szolga volt az, aki a szenvedő megváltót Betlehembe, s majd Jeruzsálembe vitte.

   
 Názáreti Jézus (Jesus of Nazareth, 1977) - angol, olasz filmeposz.
Rendezte: Franco Zeffirelli
Szereplők: Robert Powell, Olivia Hussey, Ian McShane, Claudia Cardinale, Valentina Cortese
A | ***1/2 | +3| Korhatár nélkül*.

A Bibliához hasonlóan, Franco Zeffirelli epikus, nagyszabású tv-filmjére is gyakran csak kisebb darabokban emlékezünk, egy-egy elkülönült részre, semmint teljes egészére.
Ha egészként vesszük a filmet, akkor akár a legjobb valaha is elkészített Jézus-filmnek tekintjük, akár nem, de mindenképpen mérték marad, amellyel a többi Jézus-filmet megítéljük. Pasolini Máté evangéliuma és Gibson Passiója lehet, hogy jobb filmek, de egyik Jézus-film sem nyújtja az evangéliumi történetnek olyan átfogó és körülírt előadását, mint a Názáreti Jézus.
A legfőbb erőssége, a nyugodt  drámavezetés mellett, a szentírásilag és történelmileg hű forgatókönyv, a kulcsfontosságú evangéliumi történetek tiszteletteljes, nem-revizionista bemutatása, a kiemelkedő és általánosan találó szereposztás, és a csodák lefestésének tárgyilagos realizmusa. Emellett azonban meglehetősen zavaró Júdás alakja, aki inkább egy szerencsétlen flótás, semmint egy áruló, valamint a feltámadás és az azutáni jelenések rövid és kapkodó bemutatása is eléggé kiábrándító, hiszen alig foglalkozik velük.

   
 Derszu Uzala (Dersu Uzala, 1975) - japán, szovjet kalandfilm.
Rendezte: Akira Kuroszava
Szereplők: Maxim Munzuk, Jurij Szolomin, Szujmenkul Csokmorov
A | ***1/2 | +3| Korhatár nélkül*.
   
 A Gyűrűk Ura I. - A Gyűrű Szövetsége (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) - új-zélandi, amerikai fantasy kalanddráma.
Rendezte: Peter Jackson;
Szereplők: Elijah Wood; Ian McKellen; Viggo Mortensen; Sean Astin; Orlando Bloom
A+ | **** | +3| Kamaszkortól.
(Hit és fantázia A Gyűrűk Urában: a katolikus Tolkien és Peter Jackson filmtrilógiája)
   
 A Gyűrűk Ura III. - A király visszatér (The Lord of the Rings: The Return of the King) - új-zélandi, amerikai fantasy kalanddráma.
Rendezte: Peter Jackson;
Szereplők: Elijah Wood; Ian McKellen; Viggo Mortensen; Sean Astin; Orlando Bloom
A+ | **** | +3| Kamaszkortól.
(Hit és fantázia A Gyűrűk Urában: a katolikus Tolkien és Peter Jackson filmtrilógiája)
   
 Becket (1964) - brit történelmi film.
Rendezte: Peter Glenville
Szereplők: Richard Burton, Peter O'Toole, John Gielgud, Donald Wolfit
A | **** | +3| Kamaszkortól*.
   
 Berlin felett az ég (Der Himmel über Berlin, 1987) - francia, nyugat-német romantikus dráma.
Rendezte: Wim Wenders
Szereplők: Bruno Ganz, Otto Sander, Peter Falk, Solveig Dommartin, Curt Bois, Kovács Lajos
Felnőtteknek.
   
A nap vége (Smultronstället, Wild Strawberries, 1957) - svéd dráma.
Rendezte: Ingmar Bergman
Szereplők: Victor Sjöström, Ingrid Thulin, Bibi Andersson
A | **** | +2| Kamaszkortól.

Bergman főszereplője, Isak Borg, egy idős doktor (Victor Sjöström) kifejezésteljesen adja vissza a rendező jól ismert névjegyét, gondolatainak keser-édes ízét. A film egy utazásról szól, ami egyben egy önmegismerés is, amely során Borg rákényszerül, hogy szembenézzen önmaga ridegségével, és a bűnbocsánat szükségességével.
(Felkavaró, lidérces képsorok; romantikus bonyodalmak, benne egy házassági hűtlenséggel.)

   
Egy halálraítélt megszökött (Un Condamné á Mort s'est Echappé, 1956) - francia dráma.
Rendezte: Robert Bresson
Szereplők: Francois Letterier, Charles le Clainche, Maurice Beerblock
A | **** | +2| Kamaszkortól.
   
Biciklitolvajok (Ladri di Biciclette, 1948) - olasz dráma.
Rendezte: Vittorio De Sica
Szereplők: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Elena Altieri, Vittorio Antonucci
A | **** | +2| Kamaszkortól.

31-40.

 A Straight Story - Igaz történet (The Straight Story, 1999) - amerikai családi dráma.
Rendezte: David Lynch
Szereplők: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz
A | **** | +3| Korhatár nélkül.

Alvin Straight 73 éves özvegyember, aki beszédhibás lányával, Rose-zal éldegél az Iowa állambeli Laurens városkában. Afféle régimódi cowboy, saját értékrendje és erkölcsi kódexe szerint élő vadnyugati figura. Büszke és makacs, orvoshoz menni sem hajlandó, noha egészségi állapota rohamosan romlik, rossz a dereka és tüdőtágulása van. Telefonon értesítik, hogy fivére, Lyle szívszélhűdést kapott, mire Alvin elhatározza, hogy meglátogatja őt Wisconsin állambeli otthonában. Se kocsija, se jogosítványa - a fűnyíró gépe az egyetlen közlekedési eszköz, ami szóba jöhet számára. 350 mérföldes út áll előtte.
Hallunk néhány anekdotát Alvin életéről, de egyiktől se érezzük azt, hogy "Aha, már értem, miért...". Az egyetlen "magyarázat" a film legvégén bukkan fel, amikor végül meglátjuk, hogy mi van Alvin elhatározása mögött: ez az ő saját útja. És emiatt nem fogadhatja el még egy kedves idegentől sem, hogy elvigye őt a hátralévő szakaszon.
Semmi problematikus vagy bántó nincs a filmben, de a gyerekeket nem fogja érdekelni.

   
 (Monsieur Vincent, 1947) - francia dráma.
Rendezte: Léon Carré, Maurice Cloche
Szereplők: Pierre Fresnay, Aimé Clariond, Jean Debucourt, Gabrielle Dorziat
A+ | **** | +4| Kamaszkortól.

A film ragyogóan és megindítóan rajzolja meg Páli Szent Vince életét, és munkáját. A szegénységből, és rabszolgaságból királynők, hercegek és a nemesség tanácsadójává lett szerény pap rendkívüli módon tudta befolyásolni Franciaország, majd később az egész világ társadalmának lelkiismeretét, hogy észrevegyék, szociális érzékenység nélkül nem ember az ember. Öt századdal korábban a gazdag szülőktől származó Assisi Szent Ferenc azzal készített elő egy szellemi forradalmat, hogy azt tanította, hogy éljünk koldusként. Szent Vince pedig azzal készített elő egy másik forradalmat, hogy azt tanította, hogy etessük, ápoljuk és oltalmazzuk a koldusokat. Ezt a célt szem előtt tartó embert mutatja be Maurice Cloche csodálatos alkotásában, de anélkül, hogy a könyörület szentamentálissá válásának hibájába esne. Szent Vince azt mondja követőinek, hogy a mestereik a szegények, de őszintén hozzáteszi, hogy "mesterek, akik szörnyen érzéketlenek és követelőzők... piszkosak és rondák... igazságtalanok és mocskos szájúak". Mégis tántoríthatatlan abban, hogy minél inkább szolgáljuk őket, annál jobban fogjuk őket szeretni is.
(Néhány rövid erőszakos kép, beleértve egy háborús jelenetet egy nemi erőszak futó képével.)

   
A nagy csend (Die Große Stille, 2005) - francia-svájci-német dokumentumfilm.
Rendezte: Philip Gröning
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül.

Az Európai Filmakadémia 2006-ban a legjobb európai dokumentumfilm díját ítélte oda a filmnek, amely a karthauzi szerzetesek mindennapjairól szól. A zsűri indoklása szerint ezt azért érdemelte ki, mert "Philip Gröning intenzív hatású filmje képes bemutatni a hit titkát, valamint a modern életvitellel szembenálló emberi vágyat a nyugalom és csönd után". "A nagy csönd nagy film, amely emberségről, és a közös európai hátterünkről szól". Én ehhez hozzátenném, hogy bizony az emberi vágy nem csak a csendre és a nyugalomra vágyik, hanem a tisztaságra, és az emelkedettségre is. A filmnek ez az üzenet az igazi titka.
(Semmi problematikus dolog nincs benne.)
   
Gyűrűk ura II. - A két torony (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) - új-zélandi-amerikai fantasy kalanddráma.
Rendezte: Peter Jackson
Szereplők: Elijah Wood; Ian McKellen; Viggo Mortensen; Sean Astin; Orlando Bloom
A- | ***1/2 | +2| Kamaszkortól.

(Hit és fantázia A Gyűrűk Urában: a katolikus Tolkien és Peter Jackson filmtrilógiája)
   
Viszontlátásra, gyerekek! (Au revoir les enfants, 1987) - francia, német dráma.
Rendezte: Louis Malle
Szereplők: Gaspard Manesse, Raphael Fejto, Francine Racette
A- | ***1/2 | +2| Kamaszkortól.
   
A hetedik pecsét (Det Sjunde Inseglet, 1956) - svéd dráma.
Rendezte: Ingmar Bergman
Szereplők: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Lke Fridell
A- | **** | +3-3| Kamaszkortól*.
   
Ben Hur (Ben-Hur, 1959) - amerikai történelmi film.
Rendezte: William Wyler
Szereplők: Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd
A | ***1/2 | +2| Korhatár nélkül*.
   
Sophie Scholl - Aki szembeszállt Hitlerrel (Sophie Scholl - Die letzten Tage, 2005) - német háborús életrajzi dokumentumdráma.
Rendezte: Marc Rothemund
Szereplők: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, Florian Stetter
A+ | **** | +4| Kamaszkortól.

Az izgalmas, igaz történeten és dokumentáción alapuló dráma Sophie Scholl, a 21 éves német evangélikus egyetemista lány utolsó hat napjáról szól, akit a nácik 1943-ban végeztek ki, miután rajtakapták, hogy háborúellenes röplapokat terjeszt. Marc Rothemund alkotása azon kevés filmek közé tartozik, ahol a hősies kiállás nem csak csodálatra méltó, hanem vonzó és érdekes is, sőt, mondhatnám teljesen természetesnek tűnik. Sophie egy értelmes és magabiztos, de hétköznapi egyetemista lány, akiben egyáltalán nincs semmiféle fanatizmus, szociális elégedetlenség vagy lázadás, vagy bármi más pszichológiai kényszer, ami rávitte volna az általa választott útra. Ő egy éppencsak felnőtt értelmiségi, aki szereti a zenét és a filozófiát, és aki - már-már mellesleg - kivételes hősiességről tett tanúbizonyságot.
Több megfélelmítés; felkavaró, de csak hallgatólagos erőszak.

   
Egyiptom hercege (The Prince of Egypt, 1998) - amerikai családi animációs film.
Rendezte: Brenda Chapman, Steve Hickner, Simone Wells;
A+ | **** | +4| Korhatár nélkül*.

Ez egyszerűen egy remekmű. Erről nem csak azok a fantasztikus jelenetek tanúskodnak, mint amilyen Mózes döbbenetes hieroglif-látomása a saját megszabadulásáról, vagy a Vörös-tenger szétválása, illetve összezáródása - mindkettőt érdemes többször is megnézni - , vagy az, hogy Egyiptom hatalmas műemlékeinek, vagy a kivonuló zsidó seregnek a méreteit, arányait mennyire bámulatosan adják vissza az animációkban - ennyire valósághű ábrázolással nagyon ritkán találkozni -, hanem pl. azokat az apró mesemozzanatokat is érdemes megfigyelni, amelyekkel pl. a film előrevetíti a trónörökös és az ő zsidó tejtestvérének vetélkedését és végsősoron ellenségeskedését: mint pl. amikor a gyermek Mózest a hercegnő felkapja a karjába, akkor a totyogó Ramszesz, aki ott áll széttárt karokkal magára hagyva, Mózes fokozatosan kiszorítja a háttérből. Figyeljük meg a kis részleteket is a jelentősebb pillanatokban: mint pl. az égő csipkebokortól visszaguruló kavicsokat Mózes lábainál; a körülötte lévő tiszta vízgyűrűt, amikor a Nílus vérré változik; az egyiptomi szolga rémületét, amikor a víz elkezd buzogni, és az első béka a palota lépcsőjére ugrik; az elalvó gyertyafényt vagy az összetörő korsó hangját, amint a pusztító angyal kavarog az egyiptomiak között. Mindezek azt mutatják, hogy a rajzfilm nem csak gyerekeknek szól, hanem az igényesebb felnőtt nézőket ugyanúgy a képernyő előtt tarthatja.
(A rabszolgaság, illetve a rabszolgákkal való erőszakos bánásmód ábrázolása; a halál ábrázolása, beleértve Egyiptom elsőszülötteinek, és a zsidókat üldöző katonák halálát is.)

   
Bíbor és fekete (The Scarlet and the Black, 1983) - amerikai film.
Rendezte: Jerry London
Szereplők: Gregory Peck, Christopher Plummer, John Gielgud
A+ | ***1/2 | +4| Kamaszkortól.

Igaz történet egy vatikáni tisztviselőről, egy nyílt beszédű, becsületes ír papról, Hugh O'Flaherty atyáról (Gergory Peck), aki vakmerő módon 4000 zsidót, anti-fasisztát és szövetséges katonát mentett meg a II. világháború alatt, a Gestapo-főnök, Herbert Kappler ezredes üldözése ellenére. Egy izgalmas és szórakoztató film.
Némi erőszak, beleértve egy pap meggyilkolását.

41-50.

2001: Űrodüsszeia (2001: A Space Odyssey, 1968) - amerikai fantasztikus film
Rendezte: Stanley Kubrick
Szereplők: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter
A | **** | +1-1| Kamaszkortól.
   
Thérese története (Thérese, 1986) - francia életrajzi dráma.
Rendezte: Alain Cavalier
Szereplők: Catherina Mouchet, Aurore Prieto, Sylvie Habault, Ghislane Mona
B+ | ***1/2 | +3-2| Kamaszkortól*.
   
Élni (Ikiru, 1952) - japán dráma.
Rendezte: Akira Kuroszava
Szereplők: Simura Takasi, Kaneko Nabuo, Kobori Makato, Urabe Kumeko
Felnőtteknek.
 
A facipő fája (L'albero degli zoccoli, 1978) - olasz dráma.
Rendezte: Ermanno Olmi
Szereplők: Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, Antonio Ferrari, Teresa Brescianini, Giuseppe Brignoli
A | **** | +3 | Kamaszkortól.
 
Hotel Ruanda (Hotel Rwanda, 2004) - olasz, dél-afrikai, brit háborús dráma.
Rendezte: Terry George
Szereplők: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte
A | ***1/2 | +3| Kamaszkortól*.
   
(The Apostle, 1997) - amerikai dráma.
Rendezte: Robert Duvall
Szereplők: Robert Duvall, Farrah Fawcett, Miranda Richardson, Todd Allen, John Beasley
A- | ***1/2 | +3-2| Felnőtteknek*.
   
(Romero, 1989) - amerikai életrajzi film.
Rendezte: John Duigan
Szereplők: Raul Julia, Richard Jordan, Ana Alicia
A- | *** | +4| Kamaszkortól*.
   
Tízparancsolat (The Ten Commandments, 1956) - amerikai történelmi film.
Rendezte: Cecil B. De Mille
Szereplők: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, John Derek
A | **** | +2| Korhatár nélkül*.
   
Az Úr kegyelméből (Tender Mercies, 1983) - amerikai dráma.
Rendezte: Bruce Beresford
Szereplők: Robert Duvall, Tess Harper, Allan Hubbard, Betty Buckley, Ellen Barkin, Wilford Brimley
A | **** | +3 | Kamaszkortól.
   
(The Hiding Place, 1975) - amerikai történelmi dráma.
Rendezte: James F. Collier
Szereplők: Julie Harris, Jeannette Clift, Arthur O'Connell, Robert Rietty
A | ***1/2 | +4 | Kamaszkortól.

Tovább...

(Fel)