Egyház és pápaság

- index lap -

Az Egyház lényegi tulajdonságai


A látható Egyház

A hierarchikus Egyház

Az apostoli tekintély és utódlás

Az egyetlen és egységes Egyház

A természetfeletti és tévedhetetlen Egyház

A földi királyság

Bűnösök és botrányok a szent Egyházban

Nyugat és Kelet elszakadásának története

Ki és mikor alapította az "egyházadat"?

 

A Péteri Szék primátusa és tévedhetetlensége


Péter primátusa az Újszövetségben

Péter az a szikla...

"... erre a sziklára építem egyházamat"
(word)

Péter kulcsai és pásztorbotja

A primátus és az orthodoxia
(Szász Péter Domonkos)

Kell-e pápa a protestánsoknak?

Vita: Válasz a Péter primátusa az Újszövetségben című írásomra érkezett kritikára 1. rész (Pozsonyi Gábor Attila vs. Cserháti Mátyás)

Vita: Válasz a Péter primátusa az Újszövetségben című írásomra érkezett kritikára 2. rész (Pozsonyi Gábor Attila vs. Cserháti Mátyás)

 

Kapcsolódó anyagok

A hit szabálya - Szász Péter Domonkos

A Biblia a hit végső tekintélye?

Egy közösségben Krisztusban, mennyben és földön

Az eretnekségek tanúbizonysága - G. K. Chesterton

Szolovjov néhány gondolata az Egyetemes Egyházról